Hala Śmietanowa jest położona na południowych zboczach Babiej Góry. Można na niej między innymi wyróżnić stosunkowo dobrze zachowane psiary Calluno-Nardetum, a także typowe górskie młaki Valeriano-Caricetumflavae oraz łąki górskie. Teren ten od dłuższego czasu nie był wypasany – przy drodze znajduje się bacówka w złym stanie technicznym.

Prowadzenie wypasu owiec na Hali Śmietanowej i innych polanach zabezpiecza przed zakrzaczeniem terenu i prowadzi do zachowania bioróżnorodności przyrodniczej.

Zaleca się wsparcie wypasu, odbudowę bacówki na Hali Śmietanowej, wygrodzenia najcenniejszych fragmentów hali, usuwaniem krzewów oraz podrostu i nalotu drzew z młak oraz naprzemienne koszenie części hali.